18x18 PortaMail Premium Folding Airmail Box - United States Flag - White Stripes